0909 555 888, 02835 192939 info@ebm.com.vn


Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quý khách hàng lắp đặt và sử dụng sản phẩm cửa EBM, trong thời gian từ 18/06/2014 đến 18/07/2014, tất cả các đơn đặt hàng có giá trị trên 300 triệu đồng đều được giảm tới 15% giá trị cửa. Các hợp đồng được khuyến mãi vẫn được hưởng toàn bộ chế độ bảo hành, hậu mãi của công ty.

Kính báo đến toàn thể quý khách hàng của EBM.