• Địa chỉ : Đường số 5, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai
• Diện tích khuôn viên : 30.000 m2
• Diện tích nhà xưởng : 15.000 m2
• Máy móc thiết bị : URBAN, RAPID (CHLB Đức)
• Công nghệ sản xuất : CHLB Đức
• Hệ thống quản lý chất lượng : ISO 9001:2015
• Năng lực sản xuất : 450.000m2 sản phẩm/năm.

Sản phẩm của EBM luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt chất lượng Châu Âu, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.